СПИСЪК НА ДЕЛАТА,
които ще се разглеждат на 14.12.2017 г. в зала 1 ОС на III етаж

час дело
вид номер / год.
1 10:00 В.Гр.Д 300 / 2017
2 10:15 В.Гр.Д 306 / 2017
3 10:30 В.Гр.Д 335 / 2017
4 10:45 В.Гр.Д 292 / 2017
5 13:30 Гр.Д. 10026 / 2015
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
час дело
вид номер / год.
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000
00 00:00 XXXX 0000 / 0000